Vi sänder över hela världen till rimliga priser!

Fraktkostnad beror på var varorna skickas. Vi har 2 lager, en här i München och en satellit läger. I vår fraktkostnader bord hittar du detaljerad information om leverans. Vid beställning av processen för hela korgen sedan beräknas enligt vikt och dimensioner och är det faktiska priset på sjöfarten igen. Om du inte hittar ditt land i listan, skicka oss ett meddelande genom Kontaktskjema.

Då bjuder vi

Land Beställning från München Extern och delade beställning
  Tyskland 19 € 99 €

Levereras

Land Beställning från München Extern och delade beställning
  Tyskland
< 3 kg 4,50 €
< 10 kg 5,50 €
< 31.5 kg 6,50 €
< 60 kg 11 €
> 60 kg 20 €
< 10 kg 15 €
< 20 kg 20 €
< 30 kg 25 €
< 60 kg 30 €
> 60 kg 60 €
  Schweiz
< 3 kg 22 €
< 10 kg 27 €
< 31.5 kg 37 €
< 60 kg 62 €
> 60 kg 99 €
< 10 kg 25 €
< 20 kg 35 €
< 30 kg 45 €
< 60 kg 90 €
> 60 kg 150 €
  Danmark
< 3 kg 12 €
< 10 kg 17 €
< 31.5 kg 22 €
< 60 kg 42 €
> 60 kg 80 €
< 10 kg 12 €
< 20 kg 15 €
< 30 kg 20 €
< 60 kg 25 €
  Luxemburg
< 3 kg 12 €
< 10 kg 17 €
< 31.5 kg 22 €
< 60 kg 42 €
> 60 kg 80 €
< 10 kg 15 €
< 20 kg 20 €
< 30 kg 25 €
< 60 kg 30 €
> 60 kg 60 €
  Nederländerna
< 3 kg 12 €
< 10 kg 17 €
< 31.5 kg 22 €
< 60 kg 42 €
> 60 kg 80 €
< 10 kg 15 €
< 20 kg 20 €
< 30 kg 25 €
< 60 kg 30 €
> 60 kg 60 €
  Österrike
< 3 kg 12 €
< 10 kg 17 €
< 31.5 kg 22 €
< 60 kg 42 €
> 60 kg 80 €
< 10 kg 15 €
< 20 kg 20 €
< 30 kg 25 €
< 60 kg 30 €
> 60 kg 60 €
  Liechtenstein
< 3 kg 12 €
< 10 kg 17 €
< 31.5 kg 22 €
< 60 kg 42 €
> 60 kg 80 €
< 10 kg 15 €
< 20 kg 20 €
< 30 kg 25 €
< 60 kg 30 €
> 60 kg 60 €
  Belgien
< 3 kg 12 €
< 10 kg 17 €
< 31.5 kg 22 €
< 60 kg 42 €
> 60 kg 80 €
< 10 kg 15 €
< 20 kg 20 €
< 30 kg 25 €
< 60 kg 30 €
> 60 kg 60 €
  Tjeckien
< 3 kg 12 €
< 10 kg 17 €
< 31.5 kg 22 €
< 60 kg 42 €
> 60 kg 80 €
< 10 kg 15 €
< 20 kg 20 €
< 30 kg 25 €
< 60 kg 30 €
> 60 kg 60 €
  France
< 2 kg 12 €
< 5 kg 15 €
< 10 kg 22 €
< 31.5 kg 32 €
< 60 kg 57 €
< 10 kg 15 €
< 20 kg 20 €
< 30 kg 25 €
< 60 kg 30 €
> 60 kg 60 €
  Monaco
< 2 kg 12 €
< 5 kg 15 €
< 10 kg 22 €
< 31.5 kg 32 €
< 60 kg 57 €
< 10 kg 15 €
< 20 kg 20 €
< 30 kg 25 €
< 60 kg 30 €
> 60 kg 60 €
  Montenegro
< 5 kg 32 €
< 10 kg 40 €
< 20 kg 47 €
< 31.5 kg 52 €
< 60 kg 72 €
< 3 kg 23 €
< 10 kg 40 €
< 20 kg 50 €
< 60 kg 90 €
  Storbritannien
< 2 kg 12 €
< 5 kg 15 €
< 10 kg 22 €
< 31.5 kg 32 €
< 60 kg 57 €
< 2 kg 13 €
< 5 kg 15 €
< 10 kg 20 €
< 30 kg 30 €
< 60 kg 60 €
  Irland
< 2 kg 14 €
< 5 kg 16 €
< 10 kg 20 €
< 20 kg 30 €
< 31.5 kg 41 €
< 60 kg 62 €
< 10 kg 15 €
< 20 kg 20 €
< 30 kg 25 €
< 60 kg 30 €
> 60 kg 60 €
< 5 kg 15 €
< 10 kg 30 €
< 30 kg 40 €
< 60 kg 50 €
  Finland
< 2 kg 12 €
< 5 kg 14 €
< 10 kg 17 €
< 20 kg 25 €
< 31.5 kg 34 €
< 60 kg 52 €
< 15 kg 25 €
< 25 kg 35 €
< 35 kg 40 €
> 60 kg 50 €
  Kroatien
< 2 kg 14 €
< 5 kg 16 €
< 10 kg 20 €
< 20 kg 28 €
< 31.5 kg 34 €
< 60 kg 52 €
< 3 kg 23 €
< 10 kg 40 €
< 20 kg 50 €
< 60 kg 90 €
  Malta
< 2 kg 15 €
< 5 kg 17 €
< 10 kg 22 €
< 20 kg 33 €
< 31.5 kg 42 €
< 60 kg 62 €
< 5 kg 50 €
< 10 kg 100 €
< 15 kg 130 €
< 30 kg 200 €
< 60 kg 300 €
  Polen
< 2 kg 14 €
< 5 kg 16 €
< 10 kg 20 €
< 20 kg 30 €
< 31.5 kg 41 €
< 60 kg 62 €
< 10 kg 17 €
< 20 kg 22 €
< 30 kg 34 €
< 60 kg 40 €
  Slovakien
< 2 kg 14 €
< 5 kg 16 €
< 10 kg 20 €
< 20 kg 30 €
< 31.5 kg 41 €
< 60 kg 62 €
< 5 kg 20 €
< 10 kg 30 €
< 30 kg 50 €
< 60 kg 90 €
  Slovenien
< 2 kg 14 €
< 5 kg 16 €
< 10 kg 20 €
< 20 kg 30 €
< 31.5 kg 41 €
< 60 kg 62 €
< 5 kg 20 €
< 10 kg 30 €
< 30 kg 50 €
< 60 kg 90 €
  Ungern
< 2 kg 14 €
< 5 kg 16 €
< 10 kg 20 €
< 20 kg 30 €
< 31.5 kg 41 €
< 60 kg 62 €
< 10 kg 15 €
< 20 kg 20 €
< 30 kg 25 €
< 60 kg 30 €
> 60 kg 60 €
  Grekland
< 2 kg 14 €
< 5 kg 16 €
< 10 kg 20 €
< 20 kg 30 €
< 31.5 kg 41 €
< 60 kg 62 €
< 10 kg 15 €
< 20 kg 25 €
< 30 kg 30 €
< 60 kg 50 €
  Portugal
< 2 kg 14 €
< 5 kg 16 €
< 10 kg 20 €
< 20 kg 30 €
< 31.5 kg 41 €
< 60 kg 62 €
< 10 kg 15 €
< 20 kg 20 €
< 30 kg 25 €
< 60 kg 30 €
> 60 kg 60 €
  Spanien
< 2 kg 14 €
< 5 kg 16 €
< 10 kg 20 €
< 20 kg 30 €
< 31.5 kg 41 €
< 60 kg 62 €
< 10 kg 15 €
< 20 kg 20 €
< 30 kg 25 €
< 60 kg 30 €
> 60 kg 60 €
  Rumänien
< 2 kg 14 €
< 5 kg 16 €
< 10 kg 20 €
< 20 kg 30 €
< 31.5 kg 41 €
< 60 kg 62 €
< 5 kg 20 €
< 10 kg 30 €
< 30 kg 40 €
< 60 kg 60 €
  Norge
< 2 kg 14 €
< 5 kg 16 €
< 10 kg 20 €
< 20 kg 30 €
< 31.5 kg 41 €
< 60 kg 62 €
< 10 kg 15 €
< 20 kg 25 €
< 30 kg 30 €
< 60 kg 50 €
  Bulgarien
< 2 kg 14 €
< 5 kg 16 €
< 10 kg 20 €
< 20 kg 30 €
< 31.5 kg 41 €
< 60 kg 62 €
< 5 kg 20 €
< 10 kg 30 €
< 30 kg 40 €
< 60 kg 60 €
  Estland
< 2 kg 14 €
< 5 kg 16 €
< 10 kg 20 €
< 20 kg 30 €
< 31.5 kg 41 €
< 60 kg 62 €
< 1 kg 20 €
< 5 kg 30 €
< 10 kg 40 €
< 20 kg 50 €
< 30 kg 60 €
< 60 kg 100 €
  Lettland
< 2 kg 14 €
< 5 kg 16 €
< 10 kg 20 €
< 20 kg 30 €
< 31.5 kg 41 €
< 60 kg 62 €
< 1 kg 20 €
< 5 kg 30 €
< 10 kg 40 €
< 20 kg 50 €
< 30 kg 60 €
< 60 kg 100 €
  Litauen
< 2 kg 14 €
< 5 kg 16 €
< 10 kg 20 €
< 20 kg 30 €
< 31.5 kg 41 €
< 60 kg 62 €
< 1 kg 20 €
< 5 kg 30 €
< 10 kg 40 €
< 20 kg 50 €
< 30 kg 60 €
< 60 kg 100 €
  Italien
< 2 kg 12 €
< 5 kg 15 €
< 10 kg 20 €
< 20 kg 30 €
< 31.5 kg 40 €
< 60 kg 47 €
< 10 kg 15 €
< 20 kg 20 €
< 30 kg 25 €
< 60 kg 30 €
> 60 kg 60 €
  Sverige
< 1 kg 12 €
< 5 kg 15 €
< 10 kg 20 €
< 31.5 kg 41 €
< 60 kg 62 €
< 10 kg 25 €
< 20 kg 35 €
< 30 kg 40 €
< 60 kg 50 €
  Turkiet
< 5 kg 30 €
< 10 kg 35 €
< 20 kg 50 €
< 31.5 kg 55 €
< 60 kg 92 €
  Serbien
< 5 kg 31 €
< 10 kg 36 €
< 20 kg 51 €
< 31.5 kg 56 €
< 60 kg 97 €
  Cypern ---
< 5 kg 50 €
< 10 kg 100 €
< 15 kg 130 €
< 30 kg 200 €
< 60 kg 300 €