Vilkår, betingelser og Forbrugerinformation

§ 1 Grundlæggende bestemmelser

(1) Følgende vilkår og betingelser gælder for alle kontrakter mellem RBS Handel - Raul Bureta Schmaus, Bodenseestraße 226, 81243 München, Tyskland - i det følgende benævnt leverandør - og kunden, som www.rbs-handel.de på hjemmesiden skal lukkes. Medmindre andet er aftalt, er inddragelsen af ​​egne betingelser for kunden udelukket.

(2) forbrugerne i form af følgende forordninger er enhver fysisk person, som indgår en retshandel til et formål, der hverken kan henføres til deres kommercielle eller selvstændig erhvervsvirksomhed. Iværksætter er en fysisk eller juridisk person eller en juridisk partnerskab, i at indgå en retshandel i udøvelsen af ​​deres uafhængige faglig eller erhvervsmæssig virksomhed.

(3) Kontrakten sprog er tysk. Den fulde ordlyd af kontrakten er ikke opbevares tilbydes. Inden du sender ordren via online - indkøbskurv system, kan kontrakten dataene udskrives ved hjælp af print-funktionen af ​​browseren eller gemmes elektronisk. Efter modtagelse af ordren tilbydes af ordredata, er de oplysninger, som lov for fjernsalg og de almindelige betingelser sendes til kunden via e-mail igen.

Når anmodninger om citater, for eksempel være via telefon, e-mail, skrive eller via et integreret på hjemmesiden forespørgselsformularen til sælger, modtager kunden alle kontrakter data i forbindelse med et bindende tilbud sendt via e-mail, som kan udskrive eller gemme kunden elektronisk.

§ 2 Kontrakt Objekt

Kontraktens genstand er salg af varer. Detaljerne, især de væsentlige egenskaber ved de varer kan findes i produktbeskrivelsen og produktinformation på hjemmesiden.

§ 3 Indgåelse af kontrakten

(1) Varebeskrivelsen for udbyderen på internettet er ikke bindende, og ingen bindende tilbud om at indgå en kontrakt.

(2) Kunden kan et bindende købstilbud (rækkefølge) på Online - Make indkøbskurv system. Køb af varer bestemt til at blive placeret i "kurven". Kunden kan via den relevante knap på navigationslinjen for at kalde "indkøbskurven" og derefter foretage ændringer til enhver tid. Efter kald siden "bestilling", og input af personoplysninger og betalings- og forsendelsesbetingelser de alle data orden endelig igen vises på ordren oversigtsside. Før du sender ordren kunden har mulighed for her at tjekke alle detaljer igen for at ændre, (også ved hjælp af "tilbage" af Internet browser) eller annullere købet. Ved at sende ordren via "betale det orden", at kunden gør et bindende tilbud, der tilbydes. Kunden modtager en automatisk e-mail om modtagelse af sin ordre, som ikke fører til indgåelse af kontrakten.

(3) accept af tilbuddet (og derfor kontrakten) sker enten ved skriftlig bekræftelse (f.eks e-mail), hvor kunden er bekræftet varerne behandlingen af ​​ordren eller levering eller ved at levere varen. Hvis kunden inden for 2 dage ingen ordrebekræftelse eller meddelelse om forsendelsen eller ikke har modtaget varerne, er han ikke længere bundet til sin ordre. Hvis nødvendige tjenester allerede ydede straks vil blive refunderet i dette tilfælde.

(4) anmoder kunden til at købe varer eller til individuelle citater uden for Online - Kurv systemet, for eksempel, være via telefon, e-mail, skrive eller via et integreret på hjemmesiden forespørgselsformularen til sælger, er ikke bindende for kunden. Leverandøren forelægger kunden til dette formål et bindende tilbud skriftligt (f.eks e-mail), hvilket kan tage inden for 5 dage, kunden.

(5) Gennemførelsen af ​​det orden og fremlæggelse af alle nødvendige oplysninger i forbindelse med indgåelse af kontrakten finder sted delvist automatiseret e-mail. Kunden skal derfor sikre, at deponeret af ham tilbudt e-mail-adresse er korrekt, modtagelse af e-mails teknisk sikret og er i særdeleshed ikke forhindret af spamfiltre.

§ 4 Priser, forsendelse omkostninger

(1) Henvisninger i de respektive tilbudspris og forsendelsesomkostninger er endelige priser. De omfatter alle priskomponenter, inklusive alle gældende skatter.

(2) Omkostningerne forsendelsesomkostninger er ikke inkluderet i købsprisen. Du er på siden "Betaling og fragt" konverterbare, rapporteres separat under bestillingsprocessen, og afholdes af kunden desuden medmindre leveringen forsendelseomkostninger er lovet.

(3) Kunden modtager en faktura viser moms.

§ 5 Betaling og forsendelsesbetingelser

(1) Betalingsbetingelserne og forsendelse forhør via e-mail.

(2) Medmindre andet er angivet i de enkelte betalingsmetoder, de betalingsanmodninger fra afsluttet kontrakt umiddelbart grund til betaling.

(3) Hvis et medlem udpeget af kunden produkt mod forventning ikke være tilgængelige på trods hurtig indgåelse af en tilstrækkelig afdækning transaktion fra en producenten af ​​årsager uden for kunden vil straks blive informeret om utilgængelighed og tilbagebetaling i tilfælde af tilbagetrækning betalinger allerede gjort det samme.

(4) For forbrugerne er reguleret ved lov, at risikoen for utilsigtet tab og utilsigtet forringelse af de solgte varer under overførslen, indtil levering af varerne overgår til kunden, uanset om forsendelsen er forsikret eller uforsikrede forekommer.

Hvis kunden er en iværksætter, levering og forsendelse sker på egen risiko.

§ 6 Return omkostninger, når udøvelsen af ​​fortrydelsesretten

I tilfælde af udøvelse af den gældende forbruger lovbestemte fortrydelsesret for aftaler vedrørende fjernsalg er enige om, at kunden skal bære de regelmæssige omkostninger ved returnering, hvis prisen returneres ikke overstiger et beløb på 40 euro, eller hvis en højere pris på ting Kunden har vederlag eller en kontraktligt aftalt delbetaling på tidspunktet for tilbagekaldelsen endnu ikke gengives, medmindre varerne ikke leveret bestilt. I alle andre tilfælde, sælgeren bærer omkostningerne ved tilbagesendelse. For afkast, vil vi gøre restitution inden for 14 dage efter modtagelsen af ​​fejlfrie varer.

§ 7 Ejendomsforbehold, ejendomsforbehold

(1) En pant, kun Kunden motion, hvis det er tilgodehavende fra samme aftaleforhold.

(2) Varerne forbliver indtil fuld betaling af købesummen fra leverandøren.

(3) Hvis kunden er iværksætter, gælder følgende også:

a) sælger bevarer ejendomsretten til varerne, indtil den fuldstændige afvikling af alle krav som følge af den igangværende forretningsforbindelser. Før overførsel af ejendomsretten til varerne er et løfte eller sikkerhedsmæssige hensyn er ikke tilladt.

b) Kunden kan videresælge varerne i normal virksomhed. I dette tilfælde, han tildeler os alle krav i mængden af ​​den faktura, som tilfalder fra videresalg til, at overdragelsen accepterer fra leverandører. Kunden er også bemyndiget til at opkræve gælden. Så vidt han møder sine betalingsforpligtelser korrekt, udbyderen forbeholder sig ret til, men at indsamle gælden selv.

c) Ved tilslutning og blanding af de varer, de sælger erhverver fælles ejerskab af det nye element i andelen af ​​fakturaværdien af ​​de reserverede varer til de andre forarbejdede elementer på tidspunktet for behandlingen.

d) Leverandøren forpligter sig til at frigive de værdipapirer, han har ret på anmodning fra kunden for så vidt som realiserbare værdi af sikkerhedsstillelsen leverandørens overstiger den sikrede fordring med mere end 10%. Valget af værdipapirer til at blive frigivet påhviler udbyderen.

§ 8 Garanti

(1) De lovbestemmelser.

(2) Som forbruger bliver bedt om at kontrollere varerne straks ved leveringen for fuldstændighed, tydelige fejl og skader, og sælgeren og Transportkunden klager hurtigst muligt underrette kunden. Kunden undlader at efterkomme, dette har ingen effekt på de lovmæssige garantikrav.

(3) Hvis kunden er en iværksætter, som en undtagelse fra stk 1:

a) at blive betragtet som en betingelse for de varer, kun egne informationer hos udbyderen, og producentens produktbeskrivelse som aftalt, men ingen anden reklame, kampagner og offentlige udtalelser fra producenten.

b) Kunden er forpligtet til at kontrollere varerne straks og med behørigt hensyn til de kvalitative og kvantitative varianser og åbenlyse mangler indenfor 7 dage fra modtagelsen af ​​varerne sælgers skriftligt, for perioden holde punktlig sende off er tilstrækkelig. Dette gælder også for senere fundet skjulte fejl fra opdagelse. I tilfælde af overtrædelse af undersøgelse og irettesætte den påstand af garantikrav er udelukket.

c) I tilfælde af defekter sælgeren gør efter eget valg ved reparation eller udskiftning. Hvis reparationen mislykkes to gange, kan kunden kræve nedsættelse eller træde tilbage fra aftalen på hans skøn. I tilfælde af reparation, skal tjenesteyderen ikke bære de øgede omkostninger afsendelsen af ​​de varer til et andet sted end det sted, hvor sted, forudsat at transporten ikke er i overensstemmelse med den påtænkte anvendelse af varen.

d) Garantiperioden er et år fra leveringsdatoen. Den forkortede periode garanti gælder ikke for sælgeren, der kan henføres uagtsomme påførte skader som følge af skader på liv, lemmer eller helbred og groft uagtsomt eller forsætligt forvoldt skade eller ond tro leverandørens samt regreskrav i overensstemmelse med §§ 478, 479 BGB.

§ 9 Ansvar

(1) Udbyderen hæfter hver ubegrænset ansvar for skader som følge af skader på liv, lemmer eller helbred, i henhold til alle tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed, svigagtig fortielse af en defekt, om overtagelse af garanti for tilstanden af ​​det købte, i tilfælde af skade produktansvarsdirektivet Lov og i alle andre tilfælde, der er etableret ved lov.

(2) Hvis der er tale om væsentlige kontraktlige forpligtelser, er ansvar udbyderen i tilfælde af simpel uagtsomhed er begrænset til typiske, forudsigelige skader. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er væsentlige forpligtelser, der opstår ved kontraktens art og brud på hvilket ville bringe formålet med kontrakten, og forpligtelser, som sælgeren pålægges af traktaten i henhold til dens indhold for at opnå formålet med kontrakten, hvilket gør den korrekte udførelse af kontrakten overhovedet er muligt kan gøre, og hvor kunden kan regelmæssigt stole.

(3) Ansvar er udelukket for lille uagtsomhed tilfælde af overtrædelse af mindre kontraktlige forpligtelser.

(4) Datakommunikation via internettet ikke kan garanteres fejlfri og / eller tilgængelige på alle tidspunkter i overensstemmelse med den aktuelle teknologi. Udbyderen er ansvarlig i det omfang, hverken for den fortsatte uafbrudt tilgængelighed af hjemmesiden og stadig den service, der tilbydes der.

§ 10 lovvalg, Sted for Performance, kompetence

(1) Tysk lov gælder. For forbrugerne kun er denne lovvalg for så vidt dette gør den beskyttelse, obligatoriske bestemmelser i loven i det land, sit sædvanlige opholdssted forbrugeren ikke trækkes tilbage (favourability).

(2) ydeevne for alle aspekter af virksomheden og jurisdiktion med den eksisterende udbyder er sæde for udbyderen, hvis kunden ikke er en forbruger, men en købmand, en juridisk person offentlige sektor eller offentlige særlige aktiver. Det samme gælder, hvis kunden ikke har nogen generel kompetence i Tyskland eller EU eller bopæl eller sædvanligt opholdssted på det tidspunkt, handlingen er ikke kendt. Den myndighed også for retten til at kalde i en anden juridisk jurisdiktion forbliver upåvirket.

(3) Bestemmelserne i CISG udtrykkeligt ikke anvendelse.

In Zusammenarbeit mit Klarna AB [klarna.com] (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden, bieten wir die folgenden Zahlungsoptionen an. Die Zahlung erfolgt jeweils an Klarna:

• Klarna Rechnung: Beim Kauf auf Rechnung mit Klarna bekommen Sie immer zuerst die Ware und Sie haben immer eine Zahlungsfrist von 14 Tagen. Die vollständigen AGB zum Rechnungskauf für Lieferungen nach Deutschland finden Sie hier​ ​und für Lieferungen nach Österreich hier.
• Klarna Ratenkauf (nur in Deutschland verfügbar): Mit dem Finanzierungsservice von Klarna können Sie Ihren Einkauf flexibel in monatlichen Raten von mindestens 1/24 des Gesamtbetrages (mindestens jedoch 6,95 EUR) oder unter den sonst in der Kasse angegebenen Bedingungen bezahlen. Weitere Informationen zum Klarna Ratenkauf einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der europäischen Standardinformationen für Verbraucherkredite finden Sie hier. Ratenkauf wird nur für Deutschland angeboten.
• SOFORT Überweisung
• Kreditkarte (Visa/ Mastercard/ AmericanExpress)
• Lastschrift

Die Zahlungsoptionen werden im Rahmen von Klarna Checkout angeboten. Nähere Informationen und die Nutzungsbedingungen für Klarna Checkout finden Sie hier für Deutschland und hier für Österreich.

Allgemeine Informationen zu Klarna erhalten Sie hier. Ihre Personenangaben werden von Klarna in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und entsprechend den Angaben in Klarnas Datenschutzbestimmungen für Deutschland und für Österreich behandelt.

Cookie Richtlinen

Unsere Checkout-Lösung wird von Klarna (Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden) zur Verfügung gestellt und nutzt Cookies, um Ihnen bei der Nutzung des Checkouts von Klarna ein ideales, auf Sie zugeschnittenes Online-Erlebnis zu ermöglichen. Eine detaillierte Auflistung der Cookies und eine Erläuterung ihres jeweiligen Zwecks finden Sie hier für Deutschland.